2004 65 jaar Roden en omgeving

toplogo roden

                                                           In 2021 bestaat de Nederlandse Vereniging voor de Volkszang 115 jaar

 2004: 65 jaar Volkszang Roden en omgeving

De Krant : 65 jaar Volkszang in Roden

Roden - Op 11 februari is het feest in hotel-restaurant Onder de Linden. 
Daar viert dan vanaf 8 uur 's avonds de vereniging Volkszang haar 65-jarig bestaan.
Een jubileum dus.

Deze vereniging is in 1939 opgericht door ondermeer de in Roden en daarbuiten zeer bekende "juffrouw Van Baksvoort". 
Het is een zangkoor dat zich toch wat onderscheid van andere zangverenigingen. 
Het woord Volkszang zegt het al haast een beetje. 
Het is een zangkoor waar eigenlijk bijna iedereen wel in mee kan zingen. 
Er wordt alleen maar eenstemmig gezongen en het repertoire bestaat voor het overgrote deel uit volksliedjes en schoolliederen van vroeger. 
Een beetje nostalgie naar vroegere tijden dus. 
Vandaar dat de leden van het koor bijna allemaal de 50 gepasseerd zijn. 
Dus een zangkoor dat toch niet voor iedereen bedoeld is? 
Dat is zeker wel het geval, want hoewel het koor tegenwoordig rond de 40 leden telt, zijn nieuwe leden altijd van harte welkom. 
Er wordt een contributie gevraagd van 12 Euro per maand. 
Een bedrag dat volgens de penningmeester verhoogd moet worden. 
Maar iedereen is welkom, ook de wat mindere zangers en zangeressen. 
De leiding is tijdens de repetitie in handen van mevrouw Kip. 
Vooral de jongere zangers en zangeressen ontbreken. 
"Maar", zegt de penningmeester mevrouw A. Arends-Huisman, "de jeugd van tegenwoordig voelt niet voor zingen van schoolliedjes van vroeger. Ze kennen deze liederen niet en daarom komen ze ook niet op ons koor. 
Daarom denk ik ook, dat Volkszang een keer zal ophouden te bestaan, want dan zijn er geen mensen meer die deze liederen kennen. Jammer, maar het is niet anders".

Maar dat doet niets af aan hun activiteiten.
Met enige regelmaat wordt er door het koor opgetreden in andere plaatsen, zoals in de verzorgingshuizen in Eelde, Haren, Leek en in De Hullen in Roden.
"Want daar wonen de mensen die deze liederen allemaal nog wel kennen en zelf hebben gezongen op school," zegt mevrouw Arends. 
"Daarom hebben we in die verzorgingshuizen altijd veel succes". 
Het bestuur hoopt ook dat de feestavond een succes wordt, waarbij de gezelligheid voorop staat. 
Oud-leden zijn op deze avond ook van harte welkom. 
Er is voor alle leden voor een verrassing gezorgd. 
Waar die uit bestaat wil mevrouw Arends niet vertellen. 
"Dat zien de leden wel op de feestavond op 11 februari in Onder de Linden," zegt ze wat geheimzinnig.

 


Op 11 februari was er een fantastisch avond voor de leden georganiseerd. 
Bij (in) "Onder de Linden" werd een warm en koud buffet geserveerd met een ijsbuffet toe dat feestelijk brandend werd binnen gebracht.
Een accordeola duo bracht muzikale noten, geassisteerd door Piet & Hennie, een komisch duo dat zang, sketsjes en verhalen bracht. 
De penningmeester had zelfs muntjes voor de leden beschikbaar zodat iedereen de portemonnee thuis kon laten, want elk lid had al een bijdrage geleverd in het afgelopen jaar. 
Tevens kregen de leden allen een pen met 65 jaar Roden erop aangeboden.
Het bestuur, in het bijzonder de penningmeester, kan terugzien op een gezellige avond, want het was eten, drinken en vrolijk zijn!

Johanna Kip