2010 ALV Deurze 20 maart

                                                           In 2021 bestaat de Nederlandse Vereniging voor de Volkszang 115 jaar

Afscheid van Jeannette
op de algemene ledenvergadering
2010

Deurze 
Zaterdag 20 maart 2010
De algemene ledenvergadering wordt geopend door onze scheidende voorzitster mevr Jeannette Schoemaker Fremouw,
en heet een ieder welkom.


                                                                                                             Zo maar wat afdelingen.

 

                                                        

                                                                                       Een speciaal welkom was er voor ons erelid Geesje.

Op de agenda o.a bestuursverkiezing.
Aftredend en niet herkiesbaar mevr. J Schoemaker.Voorgedragen werd mevr Sientje de Vries van de afdeling Gasselternijveen.
Ze heeft toegezegd en is met algemene stemmen gekozen.
Dhr. Egbert Pepping werd met algemene stemmen gekozen tot voorzitter.

 

 

Afscheidsfeestje voor onze Jeannette .


Met een speciaal lied dat werd geschreven door mevr Kip

 
Op gepaste wijze werd onze Jeannette in de bloemetjes gezet 
Een rode roos met een kaart met daarin een welgemeende groet geschreven ,symboliseerde een afdeling .


Een zilveren speld uitbeeldend een muzieknoot wordt door de penningmeester van het hoofdbestuur dhr. Bathoorn opgespeld.

 Niet alleen een speld werd aangeboden, 
 ook een een zilveren ketting met hanger uitbeeldend een notenbalk werd door onze secretaresse mevr Deuring aangeboden.

Tot slot kreeg ze van de voorzitter nog een dikke knuffel, 
en een welverdiende volkszangpluim uitgereikt.

                                        

                                                                          En natuurlijk werd er gelachen en gezongen.