2011 Alie Faber 40 jaar lid

toplogo gasselternijveen

                                                           In 2021 bestaat de Nederlandse Vereniging voor de Volkszang 115 jaar

Tijdens de jaarvergadering werd, Alie Faber 40 jaar lid in het zonnetje gezet

De Volkszangafdeling Gasselternijveen heeft weer een gezellig zangjaar achter de rug. en zijn woensdag 25 januari j.l. weer met frisse moed begonnen met de jaarvergadering. Gelukkig was het goed weer met goed begane wegen in tegenstelling tot het vorig jaar.

Tijdens de vergadering werd Mw. Alie Faber, die 40 jaar lid was van de afdeling door Mw.Trientje Deuring gehuldigd. 
Zij ontving namens het Hoofdbestuur een zilveren speldje.

 
Ook werd onze dirigent Mw. Aaltje Hilbrands door de voorzitter Albert Daanje even in het zonnetje gezet voor haar gedane werkzaamheden mede namens het Bestuur en de leden.

Na de vergadering werd er weer lustig gezongen.

In 2010 zijn we op bezoek geweest in twee verzorgingshuizen en hebben daar met een delegatie gezongen samen met de bejaarden tijdens een theekransje.
De opstelling zodanig, dat de bewoners tussen de leden in zitten.  
Een gezellige middag, zeker voor herhaling vatbaar. 

Ook zijn we met een grote groep naar het Hunebedmuseum in Borger geweest (deels met de fiets, deels met de auto). 
We hebben daar een rondleiding gehad en een film gezien over het ontstaan van de aarde etc. 
Indrukwekkend. Na  afloop koffie gedronken met ……….Lekker!!!!

Verder zijn enkele leden naar de Toogdag in Roden geweest en hebben daar genoten. Een gezellige dag met als hoogtepunt “ Bartjes Lunch”. Een onvergetelijke dag , 
Roden bedankt.

In december hadden we een gezellige Kerstsamenzang in de Sporthal “de Strohalm” met schoolkinderen, 
een koor en de Nieveenster Jongens.

Last but not least, onze eigen Kerstzangavond voorafgaand aan een lekkere kerstbroodmaaltijd in Hotel Nieveen en daarna leuke kerstliederen zingen.

Een gedicht van Aaltje , onze dirigent en de Voorzitter Albert Daanje, die tevens een verhaal voorlas.
We kunnen met z’n allen weer terugkijken op een gezellige avond waarbij bijna alle leden aanwezig waren.

AFD.  Volkszang Gasselternijveen

door Albert Daanje