2011 oktober traditionele zangavond

toplogo eext

                                                           In 2021 bestaat de Nederlandse Vereniging voor de Volkszang 115 jaar

Zingen met de afdeling Eext

14 oktober 2011
De traditionele zangavond van de afdeling Eext is weer een succes geworden.
Een gezellige avond met veel zingen en de presentatie van een nieuw Drents kabinet.
Ook de traditionele verloting ontbrak niet.

Wijze: Hoor wie klopt daar kinderen.

Refrein:

De juiste keus 2x
Een mens voorbeeldig nauwgezet
De juiste minister in het Drentse kabinet.

1.     Minister van binnenlandse zaken.

Wie moet dat toch wezen 2x
wie moet daarvoor nu minister zijn
wel dat moet in dezen
Gerrit de Boer……………maar wezen
Gerrit de Boer……………kom  naar voren op ’t festijn.

2.     Minister van Buitenlandse zaken.

‘k Weet een hele goeie 2x
zij moet pienter zijn en flink van stuk
laat ons bij ’t ontmoeten
Trientje Deuring…………………..begroeten
die brengt ons in ’t buitenland geluk.3.     

Minister van Veiligheid en Justitie.

Wie gaat doen justitie 2x
wel een iemand die streng kijken kan
dat is wat  wij wisten
een der specialisten
Albert Krikken………………weet hier alles van.

 
4.     Minister van Economische zaken,Landbouw en Innovatie.

Dat is gauw bekeken 2x
iedereen gaat hier zo mee akkoord
ze is jong van jaren
heeft al veel ervaren
Annie de Jonge…………………doet voor ons het woord

 
5.     Minister van Financien.

Die moet centjes hebben 2x
iemand die er goed op passen kan
zij is moet U weten
onder ons gezeten
Johanna Dijkhuizen…………….kom  naar voren dan.

 
6.     Minister van Onderwijs,Cultuur en Wetenschap.

Wie is daar geschikt voor 2x
voor die zware post van onderwijs
wij zijn vastbesloten
zowel klein als groten
stellen wij U     Geertje Venema…………….voor.7.   

Minister van Volksgezondheid,Welzijn en Sport.

Dat moet zijn een dame 2x
een bij wie sport hoog op de agenda staat
en ook volgens allen
is de keus gevallen
Annie Zikken…………………..staat nu vast paraat.

 
8.    Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

           So-ci-ale zaken 2x
weet U daar dan ook nog iemand voor
elk zegt nu bij deze
’t moet         Henk Hollander………………….wezen
want met praten slaat hij zich er door.

 
9.     Minister van Infrastructuur en Milieu.

           Ach dat kan niet missen 2x
Dat had iedereen toch wel verwacht
In het  natuurwe--rk
Daarin is zij ster--ek
Geesje Hoiting…………hebben wij daarom bedacht.

 
10    Minister President.    (voordragen)

    Nu komen we in de problemen
wie kan zo’n zware post innemen
hij moet goed kunnen praten
en mag nooit een traantje laten
hij moet flink zijn en kordaat
iemand die zijn mannetje staat
hiermee is vast iedereen content
Gerrit Bathoorn…………………..wordt minister president.