2014 10 jaar Baddezangers

                                                           In 2021 bestaat de Nederlandse Vereniging voor de Volkszang 115 jaar

10 jaar Baddezangers

Op 10 augustus 2003 wordt er tijdens de verjaardag van onze  Remmelt Pepping het idee geboren dat het misschien wel leuk zou zijn om eens een zangavond te organiseren, waar louter en alleen Nederlandse volksliedjes worden gezongen.

Op de daarop volgende wekelijkse dans vrijdagmiddag komt dit weer ter sprake. Dhr G Bunt en echtgenote Jantje samen met K v/d Laan en echtgenote Antje nemen het idee over .
Er wordt contact gezocht met het SKW in Nieuw Weerdinge wat de mogelijkheden hiervoor zijn, en die zijn er. We kunnen onder hun vleugels van start. 
Dan wordt er een oproep in de plaatselijke streekbode geplaats of  hier misschien belangstelling voor is. En er wordt gelijk een datum geprikt.
7 november 2003. Die eerste avond wordt het groot een succes.

Het eerste bestuur wordt gevormd: 

Voorzitter: Gerbrand Bunt
Penningmeester: Jonny Pompstra
Secretariaat: Kees v/d laan
Bestuurslid: Trientje Strijker 
Bestuurslid: Roelie v/d Laan

Nu 10 jaar later kijk ik nog steeds naar de zelfde gezichten als van het begin .
Er is wel wat veranderd , ons ledental is gekrompen .
Deels door dat ze ons zijn ontvallen, maar ook door veroudering .
We hadden meer dan 70 leden nu nog om de 40.
Door de jaren heen namen we afscheid van een paar muzikanten.
Maar hebben nog steeds onze Henk van het eerste jaar, bijgestaan door Anneke en Roelie
Dirigente Geesje nam afsheid omdat de jaren gingen tellen.
De opvolger Hans Leushuis vertrok om gezondheidsredenen
Maar uit eigen gelederen kwam Greetje naar voren om ons nu in goede zangbanen te leiden.

Maar er waren ook hele mooie momenten.
We hebben talloze toogdagen bezocht .
Zongen op uitnodiging bij andere verenigingen.
We verleenden medewerking aan de viering 100 jaar plaatselijk belang.
Luisterden het zuidenveld op. 
Ook de kerstfair van het dierenparkje de Wenke kon op onze zangers rekenen.


Onze heren hebben een stevige zetel voor dirigente Geesje gemaakt. 
(was wel even goed meten )
En timmerden ook nog even wat bankjes zodat onze jongens boven de dames uit konden komen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu wordt uw bestuur gevormd door:

Voorzitter: Roelie v/d Laan
Penningmeester: Trientje Strijker 
Secretariaat: Egbert Pepping

Bestuurslid: Harry van Mensvoort 
Bestuurslid: Jonny de Goede

Zij doen hun uiterste best om ook in de komende jaren er te zijn voor de Badde Zangers.
Zij weten zingende mensen zijn vrolijke mensen.

18 januari 2014

Het was een prachtige avond. 
Roelie opende de avond en heette ons van harte welkom
Waarna Egbert op een leuke manier vertelde over het wel en wee van de Baddezangers de afgelopen tien jaar.
Ook werd er naar hartelust gezongen onder leiding van Egbert die bijgestaan werd door onze muzikanten Henk, Anneke en Roelie.

  


Op zo'n feestavond ontbreekt de koffie en het feestgebak natuurlijk niet.

In de tweede pauze werden we verrast op een consumptie en een heerlijke snack.
Dit alles werd aangeboden door het bestuur.


Ze kunnen met een gerust hart terug kijken op een geslaagde avond.