2016 zangmiddag

toplogo eext

                                                           In 2021 bestaat de Nederlandse Vereniging voor de Volkszang 115 jaar

15 oktober 2016 Zaal Jimms Gieten.

Ons Kleintje Toogdag, gehouden op 15 oktober 2016 in café – restaurant Jimm’s in Gieten, was weer een heel gezellige happening.
De opkomst , ± 75 leden van 10 afdelingen en het hoofdbestuur, was heel goed.
De middag werd ingevuld met uiteraard zingen en er werden gedichten en verhalen voorgelezen.Onze geblesseerde leidster Joke, gelukkig wel aanwezig , werd vervangen door Aaltje, leidster van afd. Kostvlies.
Fijn dat zij ons hiermee uit de nood hielp. De muziek werd zoals altijd verzorgd door Jan Warntjes en Harte Meijer.
We eindigden met de traditionele verloting en onze voorzitter Annie sloot deze mooie middag af met een
dankwoordvoor iedereen en in het bijzonder werd Aaltje bedankt voor haar inzet.
Al met al kunnen we terugzien op een leuk

Namens Volkszang , afd. Eext-Gieten ,
Roelfie de Jonge.